ČIPOVANJE KUĆNIH LJUBIMACA – PSI I MAČKE

od strane апр 17, 2022Kućni ljubimci0 Komentara

Čipovanje pasa i mačaka je proces kojim se obeležava jedinka životinje, a razlozi su višebrojni. Čipovanje je za vašeg ljubimca bezbolno, efikasno i korisno. Odgovorno vlasništvo je najbliže povezano sa ovim postupkom. Ukoliko vam nestane kućni ljubimac, mnogo ga je lakše pronaći ukoliko je čipovan. Takođe, putovanja su dozvoljena za vaše kuce i mace ukoliko posedujete pasoš ljubimca, uz dodatne preglede i vakcinacije – što zavisi i od toga u koju stranu državu planirate da putujete.

Foto: Pexels

Prvi razlog je utvrđivanje identiteta i vlasništva. Vlasnik je dužan da čipuje svog psa/svoju mačku u roku od 90 dana od rođenja, tačnije od prve vakcinacije. Obavezna vakcinacija protiv zaraznih bolesti – treba da to posmatrate kao nešto što je normalno i savesno.

Ministarstvo poljoprivrede je 2012. usvojilo Pravilnik o načinu obeležavanja registracije pasa i mačaka. Ono što treba da znate u vezi sa ovom jednostavnom procedurom nalazi se u nastavku.
Centralnu bazu u elektronskoj formi vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
U Centralnu bazu upisuju se podaci o:
1) vlasniku, odnosno držaocu psa ili mačke koji je državljanin
Republike Srbije (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa,
broj telefona), a ako je vlasnik, odnosno držalac pravno lice: naziv pravnog
lica, podaci o sedištu, broj telefona i PIB;
2) vlasniku, odnosno držaocu psa ili mačke koji je državljanin
strane države (ime i prezime, broj telefona, broj pasoša, adresa, a na osnovu
prijave privremenog boravka), a ako je vlasnik, odnosno držalac pravno lice:
naziv pravnog lica, podaci o sedištu, odnosno predstavništvu, broj telefona,
PIB;
3) mikročipovima za pojedinačnu identifikaciju pasa ili
mačaka;
4) izdatim Pasošima;
5) obeleženim psima i mačkama – Registar pasa i mačaka;
6) veterinarskoj stanici i veterinarskoj ambulanti ovlašćenoj
za obeležavanje od strane Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašćeni
obeleživač) u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: naziv,
adresa i broj telefona.

Foto: Pexels

Podaci o obeleženim psima i mačkama iz stava 2. tačka 5)
obuhvataju:
1) ime psa ili mačke;
2) datum rođenja;
3) rasu i boju dlake;
4) pol;
5) identifikacioni broj mikročipa;
6) podatke o sterilizaciji;
7) datum mikročipovanja;
8) datum vakcinacije protiv besnila;
9) datum obeležavanja;
10) podatke koji se odnose na ozlede nanete drugoj životinji,
odnosno čoveku (datum nanošenja ozlede i vrsta ozlede);
11) datum odjave iz Centralne baze;
12) razlog odjave (uginuće, gubitak, izvoz, prodaja);
13) serijski broj Pasoša

 

 

 

 

 

Jos Blogova

UDOMITE STARIJEG PSA

UDOMITE STARIJEG PSA

Zašto udomiti starijeg psa? Većina ljudi, kada razmišlja o nabavci novog psa, zamišlja štenca. Oni koji žele isključivo udomiti psa takođe često insistiraju na štencu ili mladom psu. Psi koji imaju neku manu ili stariji psi na dnu su popisa poželjnih ljubimaca i često...

opširnije
Ima li životinja dušu

Ima li životinja dušu

Mnogi vlasnici pasa postavljaju pitanja: Da li psi imaju dušu i da li idu u Raj? Čini se da se neki više brinu za dušu svog ljubimca nego za svoju. Odgovori na ova pitanja nisu nimalo jednostavni. Mnogi su se bavili ovim pitanjima – veterinari, uzgajivači pasa,...

opširnije